torsdag, januari 14, 2010

Idiotin fortsätter...

Det är inte bara idiotiska artiklar om G-punktens påstådda icke-existerande jag möter när jag började läsa lite fler artiklar och så.
Boll eller Barbie – biologin avgör deklarerar Aftonbladet. Och återigen är det förtalsnivå på hur vetenskaplig data rapporteras.
Försöken såg ut så här:
I det ena testet fick de se en studsande boll och en docka, i det andra en grupp människor och en ensam individ.
Sedan mätte de halten av könshormon [...]
Resultatet visade att flickbebisarna inte påverkades så mycket av hormonhalterna, medan pojkar som haft en högre testosteronhalt i moderlivet tydligt föredrog att titta på den studsande bollen.
En högre hormonhalt som bebis gjorde att pojkarnas ögon drogs till gruppen framför individen.
Nu antar jag att inte alla pojkar med hög testosteronhalt valde att titta på bollen och gruppen men att en klar majoritet av pojkarna med hög testosteronhalt valde att göra det. Det framgår inte av artikeln men det brukar vara så den här typen av undersökningar ser ut. Och Aftonbladets rapportering bryter mot en av grundtankarna med dagens vetenskap, korrelation betyder inte kausalitet. Samband är inte det samma som orsak. Undersökningen har hittat ett samband mellan högre testosteronvärden hos pojkar i åldern och intresse för studsande boll och grupp över docka och individ samtidigt som man bekräftat undantag. Daniel Pernikliski skriver i en kolumn i samband med artikeln att detta ger ännu mindre anledning till att bestämma åt barnen, att man ska presentera så många alternativ som möjligt och låta barnen bestämma själva. Och det har han ju på sätt och vis rätt i, även om jag inte skulle formulera mig så.
NewScientist artikeln har en än värre rubrik, Boys will be boys when it comes to toys. Jag förstår inte varför man väljer att tolka resultaten på det här sättet. Studien säger att "Pojkar med högre testosteronhalt har en större chans att dras till studsande boll och grupp framför docka och individ." Inget annat. Den bevisar också undantagen, att det finns pojkar, både med låg och hög testosteronhalt, som dras mer till dockor och individer.
Problemet med hur vi ser på kön är den här debatten ett perfekt exempel på, att vi ser det som något binärt. Antingen är du pojke och tycker om bollar och grupper eller så är du flicka och tycker om dockor och individer. Den här studien visar ju precis på motsatsen, att kön inte är så binärt!
Tossiga idioter som GenusNytt tolkar det dock som bekräftelse på att könet är något binärt. Man har liksom inte fattat grejen för fem öre. Att det finns biologiska, genetiska och hormonella skillnader mellan könen är tydligt, men det är också otroligt stor skillnad mellan individer. Och jag menar att alla våra biologiska instinkter eller vad man vill kalla det tolkas genom att socialt och kulturellt filter. Jag vet inte hur poppis fotboll var på stenåldern, men jag gissar på inte särskilt. Den biologiska drift som eventuellt ligger bakom ett förhöjt intresse av fotboll tar sitt uttryck idag med just fotboll, men det är ju inte fotboll i sig som är den biologiska driften. Vad i fotboll är det som man dras till? Vad grupp framför individ innebär är ju ganska lätt att dra slutsats av, men vad innebär en studsande boll?
Könsuttryck och vad det innebär och betyder är något framförallt kulturellt och socialt oavsett hur mycket biologiska samband vi än kan hitta eftersom det tar sig sådana uttryck.
Och det kan inte påpekas för mycket, det finns alltid undantag. Undantag som i många fall är väldigt vanliga.

Inga kommentarer: