lördag, november 20, 2010

Vad innebär det att förföra någon?

Vad innebär det egentligen att förföra någon?
Det är något jag har funderat på många gånger, nu senast i den här artikeln.
Mest tolkar jag det som något kvinnor gör mot män så att dom inte kan kontrollera sig och inte längre behöver ta ansvar för sina handlingar.
Jag tycker också det har dykt upp i den här samtyckesdebatten där folk säger att en sådan lag omöjliggör förförande, vilket gör mig än mer förvirrad.
Men, vad innebär det egentligen? Hur används det? Vad fan är det för något?
Snälla, någon? Tanja?

2 kommentarer:

lalouve sa...

I den artikeln verkar de närmast mena någon slags fysisk motsvarighet till 'övertala.' Inte vad jag menar med det.
I mina ögon är förförelse mindre en fråga om att övertyga den andre om att jag en lämplig person att gå till sängs med, och mer en fråga om att förmedla att jag finner den andre intressant och attraktiv (förvånansvärt många människor tror inte detta om sig själva). Det handlar om att skapa en stämning där sex finns med som en möjlighet och där det finns tillräckligt förtroende för att den andra ska uppfatta sig som trygg med mig.

Tanja Suhinina sa...

Jag har tänkt på det mycket nu i samband med samtyckertjafset och kommit fram till att jag kan gå med på en definition av

att den som förför visar hur fantastiskt och underbar hen är
+
stegvist ömsesidigt närmande