torsdag, oktober 02, 2008

Tonårssex fördubblar tjejers risk för depression

Sexuellt aktiva tonårstjejer löper dubbelt så stor risk som icke sexuellt aktiva att drabbas av depressioner.
Det visar en ny amerikansk studie.
[...]
Samma studie visade även att sexuella aktiviteter inte påverkade killarnas psykiska välmående.
Man skriver att skuldkänslor, låg självaktning och depressioner kan kopplas samman med sexuella aktiviteter hos unga tjejer. Men sen säger man ingenting om varför. Den här typen av studier, eller kanske snarare rapportering av studier då jag inte läst studien i sig, är helt jävla värdelös. Min första tanke är ju att det är klart att sexuellt aktiva unga tjejer känner skuld och låg självaktning då deras sexualitet är skuldbelagd och man är en slampa (negativt menat) om man som tjej har sex. Just i North Carolina är det nog mer så än här dessutom.
Men jag undrar vad i helvete journalisten/publiceraren av det här vill få sagt. Man får ingen insyn eller förståelse av studien öht. Har undersökningen bara gjorts i North Carolina? Vad har deras syn på tonårssex med oss att göra? Har den gjorts i USA som helhet? Världen? Vad? Vilka övriga klass-, familje-, religösa- och andra förhållanden kan man se spela in?
Är man deprimerad för att man är sexuellt aktiv eller är man sexuellt aktiv för att man är deprimerad?
Jag är så otroligt trött och irriterad på hur forskning rapporteras i media. Det bedrivs väldigt mycket forskning av olika slag och det är bra att det kommer ut till allmänheten. Men här gör det ju inte det. Vi får inte veta någonting mer än att "Tonårssex fördubblar tjejers risk för depression" och det är ingenting i informationen vi får som säger det. Rubriken har ingenting med forskarresultaten att göra. Men det säljer nog tidningar och nät-annonser med en sån där rubrik. Och sen tror folk på det för forskningen ska man ju tro på. Och medias jobb är ju att rapportera om det.
Men nej, medias jobb är att sälja annonser. Och det är tragiskt. Det är inte konstigt att dom flesta här i världen verkar ha så konstig världsuppfattning när det är på den här nivån saker och ting rapporteras.

Inga kommentarer: