söndag, maj 31, 2009

En liberal som fattat något...

Artikel i Aftonbladet...
En köttskatt är något jag tycker är en mycket bra idé. Kött är billigare än det kostar idag och kostnaderna måste betalas på andra håll. Det tycker jag är korkat. Jag tycker alla varor ska bära upp sina egna kostnader. Bland annat därför borde alkohol ha ännu högre skatt, men det fungerar inte i praktiken då det är så lätt att importera. Men det borde.
Och jag blir lite glad av att läsa en liberal som fattat att man inte skapar ett "liberalt" samhälle genom att avreglera allting utan om att införa regler som stimulerar och säkerställer jämlikhet och positiv utveckling.
Med avreglering så är det enda som driver saker och ting framåt jakten på mer vinst och det ger utan regler väldigt massa negativa konsekvenser. Dessutom tycker jag inte en gigantisk vinst är ett självändamål, det är ett verktyg för att kunna utveckla andra positiva saker. Och för att man ska få till det behövs styrande skatter och andra regler och bestämmelser som gör att utveckling sker i en positiv riktning.

Inga kommentarer: