måndag, juni 15, 2009

Jämställdhet...

Hanne Nabintu Herland har skapat rubriker både i Sverige och i Norge. Jag ser ingen riktig poäng i att ens bemöta ett sån knäppgök eller dom idioter som håller med henne. Om man inte redan tycker att hon är helt skogstokig ser jag inte ens en teoretisk möjlighet till att föra ett resonemang som en sådan person skulle kunna vara kapabel att ta till sig.
Däremot finner jag följddiskussionen lite mer intressant. Och kanske framförallt just den här biten:
Men kan det inte vara så att feminismen har gått för långt, att den slagit in en kil mellan könen?

– Klart den inte kan gå för långt. Feminism är ingen klädstil. Feminism handlar om rätttvisa och människors lika värde. Idag har inte kvinnan samma värde. Och det är det hon måste få för att vi alla ska få ett bättre liv, säger Lars Jalmert.

Det finns många intressanta saker i både frågeställningen och svaret.
För det första, vad fan menar frågeställaren med "för långt"?
Och på vilket sätt har "feminismen" slagit in en kil mellan könen? Det är ju helt otroligt korkat. När kvinnan var hemmafru och mannen jobbade t.ex. Var det inte en kil mellan könen då? Hela feminismen går ju ut på motsatsen, att ta bort den kil som har suttit mellan könen dom senaste 4-5000 åren eller så.
Att ge kvinnor likvärdiga förutsättningar och rättigheter som män. Att mannen som norm inte ska begränsa kvinnors, och mäns, liv. Osv.
Som jag ser det kommer frågeställaren att mena att vore det inte bättre om kvinnor bara accepterade att vara mindre värde och lägga ner det här med egen åsikt utan bara lyssna på mannen så skulle vi slippa dom här konflikterna.
Och sen tycker jag Lars Jalmert ger ett väldigt dåligt svar. Att påstå att en kvinnas lika värde skulle ge oss alla ett bättre liv är ju bara felaktigt. Jag vet massor med män, och kvinnor, som skulle få ett bättre liv om vi hade ett än mer ojämställt samhälle.
Och jag tycker också det är ganska lätt att se hur män som grupp skulle få det bättre om kvinnor som grupp lade ner det här med egen åsikt och gick med på att utföra massa arbete utan betalning.
Det skulle bli mer makt, mer pengar och mer av massa andra saker till män och jag tycker det är uppenbart att många män tycker att dom skulle ha det bättre om så var fallet.
Att påstå att feminism och jämställdhet gör det bättre för alla är att ljuga.
Jag anser och tror att mitt liv skulle bli bättre av mer jämställdhet och feminism. Men även om så inte var fallet skulle jag vara för det ändå.
På liknande sätt som jag tror att en slav som hade jobbat i mitt ställe hade gjort mitt liv bättre på många sätt men jag inte alls tycker det är en särskilt bra idé för det.
Men det är så att väldigt många inte tjänar på feminsimen och att påstå något annat är bara att fara med osanning.

Inga kommentarer: