onsdag, december 02, 2009

Siewert Öholms mediaexponering är tragikomisk...

Siewert Öholm har tillsammans med Kjell O. Lejon och Carin Stenström skrivit en debattartikel i Aftonbladet angående debatten i USA gällande om skattepengar ska betala för aborter. Dom ställer sig frågande till varför den delen av den amerikanska debatten inte tar del i Svensk media.
Bara under de senaste veckorna har det gått höga vågor i den amerikanska debatten, men utan synlig rapportering i Sverige. Man undrar varför? Kanske är det så att bara vissa frågor kan diskuteras öppet här hemma? Finns det intressen som vill göra viktiga frågor till icke-frågor, till frågor som inte skall tas upp på den svenska agendan, till frågor som skall tigas ihjäl?
Eller så kanske det är så att frågan är helt ointressant här i Sverige? Här är en överväldigande majoritet inte bara för att aborter ska åtminstone delvis betalas av skattepengar utan vi tar det som en självklarhet och en rättighet. Vi tycker det är tragikomiskt vilket stort inflytande religiösa konservativa grupper har i amerikansk politik. Därför är den frågan inte något som diskuteras här, vi tycker det är en självklarhet att aborter ska inkluderas i ett sjukvårdssystem.

Lika tragikomiskt är det att se Siewert Öholm och hans gelikar försöka ta plats i det mediala rummet. Att se deras verklighetsfrånvända religiösa övertygelser helt förblindar dom från hur debatten egentligen ser ut hade varit komiskt om det inte varit för att dom faktiskt tar en del plats ändå.

Inga kommentarer: