fredag, februari 18, 2011

Konservatism och paternalism...

Roland Poirier Martinsson har skrivit en krönika där han klagar på URs sexualfilm Sex på kartan och sexualundervisningen i skolan med argument om att det är felaktigt av staten att paternalistiskt lägga sin moral på befolkningen.
Att UR tar ställning och framställer sina värdepåståenden som objektiva sanningar är lika odemokratiskt som när landets skolor hyr in intresseorganisationerna RFSU och RFSL för att ge 13-åringar sexualundervisning.
Roland pratar väldigt mycket om "värdepåståenden" i sin argumentation mot en frispråkig och bredare sexualundervisning men han pratar väldigt lite om att det till största delen faktiskt handlar fakta. Det är fakta och information som presenteras.
De värden som Roland egentligen pratar om är huruvida unga människor ska bli presenterade med den här informationen.
Och som Pillow Talk redan pekat ut så ligger det lika mycket värderingar i att undanhålla information som att presentera den.

Sen så ser jag det som ett problem att skolorna hyr in intresseorganisationerna RFSU och RFSL för att ge sexualundervisning då det är en kompetens som borde finnas inom skolväsendet.
Att separata organisationer ska behöva komma in och undervisa i vissa ämnen eftersom den kompetensen saknas är riktigt illa.
En fördel är iofs att jag tycker det är bra att eleverna får kontakt med andra personer än deras vanliga lärare, det tycker jag själv hade varit bättre och jag tror att de flesta andra också tycker det blir lättare då.
Men det kan man ju också lösa inom skolan.
Mitt motstånd handlar nämligen inte om den sexualmoral som den uttrycker.
[...]
Men jag delar den inte. Jag uppfostrar inte mina barn så. Och min sexualmoral har också sina poänger, följer ur en genomtänkt människosyn och ryms lika självklart inom ramen för vad en västerländsk demokrati bör tillåta. Därför kräver jag att staten förhåller sig neutral i frågan.
Jag tycker staten ska hålla sig neutral i frågan om huruvida förintelsen faktiskt ägde rum.
Jag tycker staten ska förhålla sig neutral i frågan om dinosauriers påstådda existens.
Jag tycker staten ska förhålla sig neutral i frågan om negrers påstådda människovärde.
Jag tycker staten ska förhålla sig neutral i frågan om vad fan som helst.
Det är ett helt idiotiskt argument som är väldigt vanligt från konservativa håll, vare sig det handlar om sex, evolutionen eller någonting annat som dom inte håller med om.

Inga kommentarer: