lördag, november 17, 2007

Illustrerad Vetenskaps IQ test

Provade på Illustrerad Vetenskaps IQ-Test också.

Namn: Mattias

Ditt totalresultat: 133
Resultatkategori: Mycket hög

Genomsnitts-IQ är cirka 100, genomsnittligt IV-Testresultat är cirka 110, genomsnittligt WAIS®-III-resultat 102,9. Cirka 66 % av totalpopulationen får mellan 85 och 115, 88 % mellan 60 och 130 och 99 % mellan 45 and 140.

Amerikanska IQ-percentiler

Percentile Rank (anger hur stor procentandel som ligger på eller under det angivna värdet)
IQ-resultat
99,9
145+
95
125
75
110
50
100
25
90
5
70

IQ-beskrivande kategori

Resultat
Kategori
130
mycket hög
120
hög
110
övernormal
90
genomsnittlig
80
låg–normal

IQ-resultat, jämförelser

Resultat
Kategori
160
S-B V toppvärde
153
IV-test toppvärde
139
Poetic Genius Society
131
Mensa-samfund
125
genomsnitt för PhD & MD
115
genomsnitt för collegestudent

Inga kommentarer: