lördag, oktober 17, 2009

Bra texter med dåliga rubriker...

...finns det väldigt många exempel på. Johanna Koljonens artikel i fokus om relationsanarki för ungefär en vecka sedan är ett mycket bra exempel på det. Bakom den otroligt illa valda rubriken "Sexklubbar har blivit folkliga" ligger ett mycket rakt och enkelt budskap om att relationsanarki och polyamori egentligen inte är särskilt radikalt utan att det är ganska vanligt i olika former även om man inte sätter ord på det på samma sätt.

Inga kommentarer: