torsdag, oktober 29, 2009

Michael Moore och kapitalism...

Jag läser en recension av Michael Moores nya film i SvD och irriterar mig på hur dålig den är. Jag är väldigt kluven till Michael Moores filmer. Som dokumentärer är dom väldigt dåliga men som propagandafilmer är dom fantastiska. Samtidigt är det ju så bara för att man använder modifierad och vinklad fakta så kan man fortfarande säga sanningen. Men det finns otroligt mycket i hans filmer att kritisera och jag förstår att så många tycker så illa om honom. Men utan att ha sett filmen så finner jag ändå ett par av Jan Söderqvists kommentarer riktigt korkade, som:
De skandalösa VIP-lån som gavs till ledande politiker av Countrywide Financial, och som uppmärksammas i filmen, är naturligtvis ett säkert symptom på att ekonomin är hårt reglerad av staten och inte på motsatsen, vilket Moore tror.
Påståendet "naturligtvis ett säkert symptom" känns rätt löjligt utan något argument. Varför är det "ett säkert symptom på att ekonomin är hårt reglerad av staten" och inte "ett säkert symptom på att staten är hårt reglerad av ekonomin"? Ett enkelt ord som "naturligtvis" används istället för ett uns av riktig argumentation i en artikel som riktar så stark kritik mot just det att filmen inte gör en klokare är inte annat än bra mycket fånigare än det han klagar på.
Ungefär lika fånig var recensionen av Hanne Kjöller i DN. Hon känns i sin kritik mot filmen som en något mer välartikulerad MUF-fjortis. Jaha, du tycker kapitalism är dåligt? DU VILL HA DET SOM I SOVJET!!!!!
Nä, då tycker jag recensionen i ETC var mycket bättre på många sätt där man åtminstone för ett resonemang kring dom saker och idéer filmen tar upp.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Anledningen till att han menar på att staten gått in och räddat storföretag är motsatsen till kapitalism är för att interventionsim; som de statliga ingreppen i ekonomin representerar, är de facto själva motsatsen till kapitalism. Laissez-Faire Kapitalism står för "håll händerna borta"; menat att staten inte skall lägga sig i ekonomin. Detta är själva definitionen av kapitalism. Man kan se kapitalism som fri företagsamhet och det förutsätter att staten inte lägger sig i; staten och ekonomin skall vara skiljd åt på samma sätt som staten och kyrkan skall vara skiljd. Staten skall endast ägna sig åt att upprätthålla den legitima lagstiftningen som skall skydda medborgarnas liv, frihet och egendom.

Mattias S sa...

Jag vet vad Laissez-Faire kapitalism innebär och jag förstår din poäng.
Men det är inte den poängen jag bemöter utan hur Jan Söderqvist påstår något på ett dumt sätt där man precis lika gärna kan säga att kapitalismen har tagit makten över staten.
Och med kapitalismen menas då inte den utopiska Laissez-Faire kapitalismen i sig utan den form av kapitalism vi har idag.
Och poängen är inte så mycket att det är så utan att Söderqvist inte ger ett enda belägg för att det inte är så men påstår ändå att det "naturligtvis" inte är så.

Anonym sa...

Jaha? Vad skulle den kapitalism som vi har idag tjäna på att producera antikapitalistisk propaganda?

victor sa...

Nu kanske jag läste din text lite slarvigt, men jag tror att du har feltolkat citatet.

" [...] att ekonomin är hårt reglerad av staten och inte på motsatsen, vilket Moore tror."

Motsatsen till " en ekonomi reglerad av staten" är inte "stat reglerad av ekonomin". Motsatsen är en totalt oreglerad ekonomi.

Statliga lån till boloag står, vilket Söderqvist påpekar, i total motsats till ren kapitalism. Detta faktum är alltså ett argument för tesen om att USA:s ekonomi inte är så fri och kapitalistisk som Moore försöker framhäva.

Mattias S sa...

Vad är "ren kapitalism"?
Om man kan köpa allting helt oreglerat, även politiska säten och positioner. Är inte det en form av "ren kapitalism"?
Micheal Moore pratar om att det ekonomiska system vi har idag, som kallas för kapitalism, fungerar på ett sätt som är dåligt.
Semantiska argument och pet i definitioner känns bara löjligt.

Anonym sa...

Om man kan köpa allting helt oreglerat, även politiska säten och positioner. Är inte det en form av "ren kapitalism"?

Nä. Möjligheten att köpa sig till (eller för den delen att rösta sig till) politisk kontroll över andra människor är inget som förespråkas av vanliga liberalkapitalister (till vilken kategori Söderqvist nog kan antas tillhöra).

"Micheal Moore pratar om att det ekonomiska system vi har idag, som kallas för kapitalism, fungerar på ett sätt som är dåligt."

Och Söderqvist bemöter detta genom att hävda att det system som USA tillämpar idag faktiskt inte är kapitalism - och därför funkar dåligt. Det faktum att staten ägnar sig åt lån till privata bolag (som per definition är icke-liberalt)styrker hans påstående.

"Semantiska argument och pet i definitioner känns bara löjligt."
Det finns en klar skillnad mellan den typen av kapitalism som riktiga liberaler förespråkar och den typen av pseudokapitalism som finns i USA idag.

Michael Moore försöker likställa de båda begreppen och på det sättet utmåla kapitalismen som ett misslyckad.

Mattias S sa...

Som sagt, definitioner vad som faktiskt är riktigt kapitalism och grejer känns ju rätt meningslöst då det är den formen av kapitalism vi har idag som Michael Moore behandlar...

Victor. sa...

"Som sagt, definitioner vad som faktiskt är riktigt kapitalism och grejer känns ju rätt meningslöst då det är den formen av kapitalism vi har idag som Michael Moore behandlar..."

Jag ville bara påpeka att din tolkning av Söderqvists citat var felaktig. Moore menar att allt elände beror på icke-reglerad kapitalism. Söderqvist menar i sin tur att USA-kapitalismen inte är ett exempel på oreglerad kapitalism. Du tolkade citatet fel. Fattar du vad Söderqvist försöker säga med de där orden?

Victor. sa...

Det är f.ö. inte en fråga om definitioner här. Det räcker med att kolla på en ordboksdefinition av kapitalism och jämföra med USA för att förstå att USA inte är kapitalistiskt.