torsdag, juni 25, 2009

Hur man ser på saker och ting och politik

Jag har varit intresserad av politik och politiska frågor väldigt länge. Redan när jag var 10-12 år tyckte jag vissa saker var intressanta och det har fortsatt sedan dess. Jag har också sedan dess diskuterat och pratat politik på olika sätt väldigt mycket med väldigt många olika personer.
Något som jag lärt mig av allt det och som jag borde lärt mig mycket tidigare är att vad man har för politisk åsikt beror väldigt mycket på hur man ser på saker och ting.
Ali Esbati har hittat en intressant undersökning som Högskolan på Gottland har gjort där man undersöker hur olika parti-sympatisörer ser på ordet bildning. Mest iögonfallande tycker jag precis som Esbati det här var:
- Att bildning hör ihop med ett självständigt tänkande menar 21 procent av vänsterpartisterna, medan endast 1 procent av moderaterna resonerar så.
Ganska intressant resultat både ur ett politiskt perspektiv och hur man nu ser på det här med att vara bildad.

Inga kommentarer: