torsdag, juni 25, 2009

Perspektiv på fildelning...

Henrik Pontén kommer till Dreamhack och säger att han vill att det ska föras en dialog. Att antipiratlobbyn inte är ute efter att skrämma och sätta dit folk. Dom är bara ute efter att se till att artister och filmskapare ska få betalt för sitt jobb.
Det är svårt att ta honom på allvar av många anledningar. En av anledningarna är i vilket perspektiv folk blir åtalade, stämda och dömda för upphovsrättsbrott. Jag tycker det är helt uppenbart att det mest handlar om att avskräcka och sätta dit och jag tycker det är helt vidrigt att vårat rättssystem går med på det. Eller Pontén tycker det här är rimligt?

Inga kommentarer: