söndag, januari 30, 2011

Jan Guillou om avregleringarnas uppenbara baksidor...

...som få politiker tar ansvar för eller ens vill kännas vid för den delen.
I Aftonbladet.
År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår i dag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag.
Och det är kallas effektivisering....................

Inga kommentarer: