fredag, januari 28, 2011

Mer om "relationslinjen"...

Ju mer jag har tänkt på Göran Hägglunds artikel om relationslinjen desto absurdare blir det.
Han vill ha en politik som stärker och förbättrar mänskliga relationer.
Jag är övertygad om att vår uppgift som kristdemokrater framöver mycket kommer att handla om att strida för relationernas plats i politiken. Att komplettera arbetslinjen med en fungerande relationslinje. Där människors behov av att känna sig behövda, av att bryta ensamhet och isolering, är minst lika viktigt som att alla ska ha ett lönearbete. Människans värde och behov av samhörighet med andra bestäms inte av statiska krav på 8 timmars arbetsdag, för alla, oavsett livssituation.
[...]
En relationslinje är värnet mot ekonomism och en instrumentalisering av människor. Det handlar om ökad makt och myndighet till landets familjer. Om bemötande i vård och omsorg.
 Om man nu faktiskt bryr sig om mänskliga relationer i andra former än friska kärnfamiljer hur kan man då med gott samvete behandla sjuka och funktionshindrade människor som man gör?
Tror ni relationerna hos dessa personerna stärks av att det sätts sån press och sådana krav på dom?

När minsta lilla förmåga att klara av att göra någonting i hemmet ses som ett tecken på att man klarar av att arbeta.
När man kan tvingas ut i arbete som tar all ens energi så att man inte har möjlighet att hjälpa till med hushållssysslorna. Eller ens att ha sex. Eller vara stöd om den eventuellt friska personen behöver det.
Jag kanske är känslig men jag får jävligt läskiga vibbar av det här.
Den friska kärnfamiljen ska få så mycket stöd av samhället som möjligt men sjuka och svaga piskas och plågas.
Fräscha KD, fräscha trevliga Göran Hägglund.

Inga kommentarer: